Första sidan

Rosenmetoden

T R E

Taktil stimulering

Bachdroppar

Symbolvisualisering

Dödelsen

Om mig

Kontakt

Mottagning

Litteratur

Länkar

Bachdroppar

Naturläkemedel som används till att behandla obalans i känslor och sinnestillstånd, vilka enligt dr Edvard Bach ligger bakom även fysiska hälsoproblem. Du väljer själv eller med min hjälp ut de sorter som passar just ditt tillstånd och jag blandar en behandlingsdos som du får med dig.

Konsultation för enbart Bachdroppar tar en timme och kostar 450 kronor, inklusive flaskan med dropparna. För privatpersoner ingår momsen i det priset

I anslutning till annan behandling 120 kronor per kvart, och det räcker oftast med en kvart.

Det finns möjlighet att få upp till 2/3 rabatt. Du betalar vad du själv väljer mellan 150 och 450 kronor för konsultation eller mellan 40 och 120 kronor i anslutning till annan behandling, utifrån vad du har råd med och tycker är ett bra pris för dig.

läs mer: www.healingherbs.co.uk