Första sidan

Rosenmetoden

T R E

Taktil stimulering

Bachdroppar

Symbolvisualisering

Dödelsen

Om mig

Kontakt

Mottagning

Litteratur

Länkar

Livet runt dödelsen

Workshop om livet i ljuset av att dö

Det finns skäl att förbereda sig mentalt och känslomässigt inför att dö. Ett sådant skäl är att det kan ske när som helst för var och en av oss. Vi önskar oss alla ett gott liv, ska vi då inte också önska oss en god dödelse? Och göra vad vi kan för att öka chanserna att den ska bli det. Det gör skillnad att vara förberedd på den stora händelse det är att lämna livet – dödelsen.

Andra skäl än att det kommer att hända mig kan vara att jag har vänner, anhöriga eller klienter/patienter som jag vill kunna stödja. För att vara till hjälp för någon annan är det vettigaste jag kan göra att ”göra upp” med mig själv inför mitt eget döende. Då först kan jag vara med hela vägen så långt som den döende önskar och det är möjligt att följa. Sista steget är vi alla ensamma, men fram till det vill de flesta ha sällskap om där finns någon som verkligen kan vara närvarande och låta det ske.

Workshopen hålls under en helg, från fredag klockan 18 00 till söndag klockan 16 00. Vi är en liten grupp samlade på en kursgård, max tolv personer, i en ostörd miljö. Där får du möjlighet att i en trygg och stödjande omgivning, utforska och bearbeta dina egna känslor och föreställningar om hur det kan vara att dö. Stundtals rätt lekfullt, alla barn leker död, det är ett viktigt redskap. Vi arbetar i olika former anpassade efter deltagarnas behov och önskningar.
 
 +Lyssnar på varandra i gruppen i den form som kallas delning, d.v.s. var och en talar utan att bli avbruten, utifrån sin egen upplevelse.
+ Övningar i empati och lyssnande        
+ Leker
+ Skriver och ritar
+ Iakttar naturens livscykel
+ Musik och rörelser
+ Stillhet och meditation

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer!