Första sidan

Rosenmetoden

T R E

Taktil stimulering

Bachdroppar

Symbolvisualisering

Dödelsen

Om mig

Kontakt

Mottagning

Litteratur

Länkar

Länkar

 

Rosenterapeuterna är organiserade i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och nås på
www.kroppsterapeuterna.se/rosenmetoden.htm

Skolan som utbildar Rosenterapeuter och många andra friskvårdare
www.axelsons.se

Trauma Releasing Exercises =TRE
www.traumaprevention.com

Skolan som utbildar Beröringspedagoger i Taktil Stimulering
www.beroring.se

Den leverantör av Bachdroppar som jag rekommenderar
www.healingherbs.co.uk

Symbolvisualisering används på
www.simontoncenter.com

Och så tre vänner och lärare som jag har att tacka för mycket av mina kunskaper och förmågor, Barbro Bronsberg, Åsa Rockberg och Karen Roeper
www.barbro-bronsberg.com
www.earthheart.se
www.essential-motion.se