Första sidan

Rosenmetoden

T R E

Taktil stimulering

Bachdroppar

Symbolvisualisering

Dödelsen

Om mig

Kontakt

Mottagning

Litteratur

Länkar

Rosenmetoden

Tretton vanliga frågor om Rosenmetoden och mina svar

Vad är Rosenmetoden?

Vad har det med rosor att göra?

Vem har nytta av det?

Vad kostar en behandling?

Vad är speciellt med Rosenmetoden?

Hur är det möjligt att lagra känslor i kroppen?

Hur kan man bli medveten om den ursprungliga orsaken bakom spänningen?

Hur går det till rent praktiskt?

Sker det tyst eller pratar vi under tiden?

Hur gör man om det kommer upp jobbiga minnen? Vem tar hand om det?

Är det lämpligt att kombinera med någon form av samtalsterapi?

Hur ofta är det lämpligt? Och hur många gånger behövs?

Hur lång är utbildningen till Rosenterapeut och hur går den till?

Och så en (fjortonde) fråga om Rosenrörelser, vad är det?

Svar

Vad är Rosenmetoden?

Det handlar om muskler, andning och avspänning. En kroppsbehandling som påminner muskler om att de kan få vila. Muskler som inte vilar begränsar den optimala rörelseförmåga vi en gång föddes med. Rosenmetoden strävar efter att ge oss tillbaka den förmågan, att röra oss och verka i livet utan begränsningar.

Vad har det med rosor att göra?
Ingenting, metoden har fått sitt namn efter Marion Rosen som utvecklat det här sättet att arbeta.

Vem har nytta av det?
den som vill ha ökad rörelsefrihet för kropp och själ
den som vill bli mött och bekräftad i att kroppen minns
den som vill förstå mer av sambandet mellan kropp själ och ande
den som vill lära känna sig själv och släppa fram mer av sitt sanna jag
den som har ont i kroppen utan att förstå varför
den som har spända och värkande muskler

Vad kostar en behandling?
Fullt pris är 600 kronor. För privatpersoner ingår momsen i det priset. En behandling tar en och en halv timme.

Det finns möjlighet att få upp till 2/3 rabatt. Du betalar vad du själv väljer mellan 200 och 600 kronor utifrån vad du har råd med och tycker är ett bra pris för dig.

Vad är speciellt med Rosenmetoden?
Det är den särskilda form av beröring vi arbetar med. En lyhörd och respektfull beröring som ger utrymme för dig att komma i kontakt med känslor och minnen. Det gäller sådant som du är omedveten om, men som lagrats i kroppen genom det arbete som kroniskt spända muskler utför. Genom att tillåta och acceptera känslan frigörs energi och du får en djupare kontakt med dig själv. Att få kontakt med den bortträngda känslan ,kanske längtan, sorg eller glädje, ger en känsla av lättnad och befrielse.

Hur är det möjligt att lagra känslor i kroppen?
Tidigt i livet formas vi alla av vår omgivning, vissa känslor och känslouttryck är tillåtna och andra inte. Vi formas och präglas verkligen rent fysiskt av vår uppväxt. Det vi inte kan uttrycka trycks tillbaks av muskler som i t.ex. sammanpressade käkar, styv nacke, spända axlar, hoppressade skinkor, indragen mage

Hur kan man bli medveten om den ursprungliga orsaken bakom spänningen?
Spänningen i muskeln håller tillbaks, stänger inne minnet av det som inte fick uttryckas. När muskeln blir mött, bekräftad, respekterad av en Rosenhand och påmind om att också den kan få vila, så kan den – om den rätta tryggheten finns i stunden – släppa fram vad den hållit instängt. Musklerna kan slappna av helt först när du får kontakt med det du så länge har hållit tillbaka utan att veta om det.

Hur går det till rent praktiskt?
Som klient ligger du bekvämt på en behandlingsbänk. Jag arbetar vanligtvis först med din rygg, där finns fler synliga muskler än på framsidan av kroppen, och fortsätter sen med framsidan. Med mina händer och min närvaro möter och bekräftar jag det arbete som pågår i dina muskler, och iakttar reaktionerna i kroppen. Andningen är en viktig informationskälla, jag iakttar den naturliga andningen för att se hur kroppen svarar. I den trygghet vi byggt tillsammans kan kroppen hitta en naturlig djup avspänning där den också har chans att släppa fram sådant som legat instängt och gömt..

Sker det tyst eller pratar vi under tiden?
Orden är en viktig del i arbetet, de kan leda till att klienten öppnar sig och blir medveten om sin tidigare undanhållna upplevelse. Men kroppen är huvudperson under behandlingen och om orden leder bort från den är det bättre att släppa orden och låta det vara tyst. För mycket tystnad kan å andra sidan leda till att klienten sjunker in för mycket i sig själv. Då kan några ord från mig leda vidare i behandlingen.

Hur gör man om det kommer upp jobbiga minnen? Vem tar hand om det?
Det som är jobbigt är de känslor som minnena väcker. Känslor är alltid nu. De känslor som kommer under en behandling blir mötta, bekräftade och härbärgerade här och nu under behandlingen. Det räcker nästan alltid. Det är just det som är Rosenterapeutens arbete, att föra processen vidare till den känsla av lättnad och befrielse som kommer när man får kontakt med och kan släppa fram den känsla som är förknippad med det jobbiga minnet. Ibland händer det att minnena väcker känslor mellan behandlingarna. Visst kan det då vara jobbigt en tid under pågående process, men vår grundinställning är att känslor i sig inte är farliga. Rädslan för att släppa fram dem är värre att bära på. Det är ju därför vi tar behandlingar. Klienter kan alltid ringa mig mellan behandlingarna om det är något vi behöver prata om för att följa upp vad som händer.
Ibland kan det vara bra att varva med någon annan form av terapi, samtals- eller rörelseterapi som arbetar med känslor. Jag samarbetar med ett par andra terapeuter här i närheten som kan ta emotutan väntetid och som jag i så fall kan hänvisa till.  

Är det lämpligt att kombinera med någon form av samtalsterapi?
Det är inte vanligt men svaret är ja, det kan vara berikande för både Rosenbehandlingarna och samtalen hos en terapeut om man går växelvis.
Se även förra frågan.

Hur ofta är det lämpligt? Och hur många gånger behövs?
Det kan vara så helt olika behov och situationer så det finns inget allmängiltigt svar. Vi gör upp en plan tillsammans utifrån dina behov och möjligheter. Den brukar börja med ett par–tre gånger för att känna på och sedan bestämmer vi hur vi ska fortsätta och gör utvärderingar allteftersom.
Som tätast varannan vecka. Vanligt är ca en gång var tredje eller var fjärde vecka under en period och sedan uppehåll på mellan ett halvår och ett år, tills du känner att det är dags igen. Det finns också de som kommer för en behandling varannan eller var tredje månad.

Hur lång är utbildningen till Rosenterapeut och hur går den till?
Minst fyra år. Den består av grundutbildning på tolv kurstillfällen, sammanlagt 66 dagar under cirka tre år och sedan ett praktikår som tar mellan tolv och arton månader. Under den tiden ingår 25 egna behandlingar och 45 handledningstillfällen. Se vidare Axelsons Gymnastiska institut: www.axelsons.se

Och så en (fjortonde) fråga om Rosenrörelser, vad är det?
Rörelser för kropp och själ som Marion Rosen utformat som ett svar på en klients fråga om vad hon skulle göra för att slippa komma på sjukgymnastikbehandlingar med sina återkommande problem. Det hände på den tiden Marion arbetade som sjukgymnast. Det är mjuka lätta rörelser till musik som syftar till att smörja lederna med ledvätska, öppna upp bröstkorgen, frigöra diafragman, stretcha och släppa spänningar, öka kroppsmedvetenheten och vitalisera rörelsemönstret. Det händer när leden får röra sig enligt alla sina möjligheter. Det här är också ett sätt att nå och lätta på spänningar vilket kan leda till att känslomässiga spänningar löses upp. De utförs i vanligtvis i grupp och under ledning av en utbildad instruktör. Man kan också lära sig Rosenrörelser själv genom boken ”the Rosen method of Movement” se nedan.

www.kroppsterapeuterna.se/rosenmetoden.htm